Reklamačný poriadok

Úvod Informácie o nakupovaníReklamačný poriadok

Reklamácia produktu

Reklamácia sa vybavuje bez zbytočného odkladu, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia - vrátenia tovaru, pokiaľ sa predávajúci s kupujúcim nedohodnú na dlhšej lehote. Po uplynutí tejto lehoty sa kupujúcemu priznávajú rovnaké práva, ako by sa jednalo o neodstrániteľnú chybu.

  1. Reklamácie budú vybavené v súlade s obchodnými podmienkami a právnym poriadkom platným v SR.
  2. Kupujúci je povinný pri prevzatí tovaru vykonať jeho kontrolu a o prípadných chybách obratom informovať predávajúceho.
  3. Oznámenie o zistených chybách musí kupujúci urobiť písomnou formou vyplnením nižšie uvedeného formulára. Popíše, o aké chyby sa jedná a ako sa prejavujú.
  4. V prípade doručenia zjavne poškodeného balíka, je nutné ho pri doručení s prepravcom skontrolovať a prepravca je povinný spísať "škodový zápis", ktorého kópiu doručte MASAYA s.r.o.
  5. Ak kupujúci zasiela vadný tovar späť, je povinný zaslať tovar tak, ako ho prevzal od predávajúceho, teda v pôvodnom obale alebo obale zodpovedajúcej kvality a to vrátane všetkých súčastí dodávky na adresu MASAYA s.r.o., Tatranská 6555/6, 974 11 Banská Bystrica.
  6. Predávajúci neručí za zle zabalené vrátené zásielky a obvykle neuznáva záruku pri tovare poškodeného pri preprave, aj keď sa závada prejavila pred transportom. Na reklamácie chýb spôsobených prepravou tovaru v nedostatočnom obale nebude braný ohľad. Predávajúci nepreberá zodpovednosť za škody vyplývajúce z prevádzky produktov, funkčných vlastností a škôd z neodborného používania produktov alebo neodbornej montáže, rovnako ako škôd spôsobených vonkajšími udalosťami a chybnou manipuláciou. Na chyby tohto pôvodu sa nevzťahuje ani poskytnutá záruka. Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia tovaru kupujúcim.
  7. Vrátený tovar neposielajte na dobierku, nebude prevzatý.
Reklamačný formulár
Dôvod reklamácie:
Produkt bol rozbalený?

znakov do konca.
antiSpam [nový kód]

Informácie o nakupovaní

Kontakt

MASAYA s.r.o.

Tatranská 6555/6

974 11 Banská Bystrica

IČO: 45705232

IČ DPH: SK2023096823


Telefón: +421 908 44 34 04

Email:  info@pneuopravy.sk


Copyright 2021 - 2024 © pneuopravy